«Кров» рослин:ксилема,флоема і сік в фізіології рослин | ЕКО-БІО-ТЕХ